André van Vliet

André van Vliet werd geboren op 18 augustus 1969 in Benschop. Op 9-jarige leeftijd begeleidde hij de kerkdiensten in zijn woonplaats. Lessen volgde hij bij Gijsbert Lekkerkerker en de bekende organist Herman van Vliet, die hem ook de liefde voor de met name Franse romantiek bijbracht. Op het Utrechts Conservatorium studeerde André bij Nico v.d. Hooven, Jan Welmers en Jan Raas, alwaar in 1991 het diploma werd behaald.

Ondertussen bleven zijn activiteiten niet onopgemerkt en inmiddels reist hij wekelijks het land door als begeleider van koren of als solist. Zo concerteerde hij in veel belangrijke orgelseries in Nederland, maar ook daar buiten, speelde voor radio en TV en maakte 7 solo-albums. Deze Cd’s, die een zeer breed repertoire bevatten, werden opgenomen in de Evang. Luth. Kerk te Den Haag, de Martinikerk te Bolsward, Loolaankerk te Apeldoorn (nieuw geschreven koraalbewerkingen door collega’s, geschreven voor en opgedragen aan André), de Lebuïniskerk te Deventer en de Elisabethkirche in Marburg (Du.). Evenals op de Cd’s pronken bij de concerten – naast de namen van componisten als Bach, Mendelssohn, Franck, Guilmant, Widor en Dupré – ook grootheden als Planyavski, Hidas, Verschraegen en Toebosch.

In combinatie met andere vocalisten en instrumentalisten worden zeer veel optredens verzorgd. Te noemen valt de combinatie orgel/ vleugel, waarin André samen met Jan Lenselink een zeer verrassend en vernieuwend programma brengt. Met het trompet duo Arjan en Edith Post wordt ook veel opgetreden.

En met sopraan Marjo van Someren zijn al tal van recitals gegeven.

Als dirigent is André verbonden aan een aantal koren:

  • Herv. Gem. Zangvereniging “Vox Jubilans”
  • Projectkoor “Oriolus”
  • Mannenensemble ‘Cantare’
  • Projectkoor “Chr. Reiskoor Holland Zingt”

Met dit projectkoor is André al vele jaren verbonden als organist/pianist en heeft vaak medewerking verleend aan concerten en diensten in vele bekende Europese steden. Sinds najaar 2017 staat dit koor onder de muzikale leiding van André.

Voor Johannus-orgelbouw uit Ede verzorgt André de maandelijkse ‘muzikale handreiking’, alsmede een aantal andere promotieactiviteiten. Al met al een muzikaal leven op een breed terrein. Maar niet te vergeten is één van de belangrijkste activiteiten de wekelijkse eredienst in zijn woonplaats Polsbroek. Want gemeentezang in je eigen kerk, blijft één van de mooiste opdrachten.